logo

KBKV

FRBC

Koninklijk Belgisch Kano Verbond

Fédération Royale Belge de Canoë

Home Peilschalen Steeds toegelaten rivieren Zomer-derogaties Vaarverslag versturen Site en français Site in Deutch

ONBEVAARBARE WATERLOPEN WAAROP HET VERKEER HET HELE JAAR DOOR IS TOEGELATEN

Deze rivieren zijn opgenomen in de lijsten A en B van het decreet van 19 maart 2009.

ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN EERSTE CATEGORIE WAAROP HET VERKEER TOEGELATEN IS VAN 1 OKTOBER TOT EN MET 15 MAART

Deze rivieren zijn opgenomen in lijst C van het decreet van 19 maart 2009.

Gezien deze rivieren opengesteld zijn voor iedereen, hoeft er voor het varen van een rivier van deze lijst dus GEEN vooraanmelding te gebeuren

Alle op deze lijsten vermelde rivieren zijn onderhevig aan een minimale en een maximale waterstand en aan in- en uitstap-uren.
Bovendien moeten op deze rivieren verplichte in- en uitstapplaatsen gebruikt worden.

Er wordt gevaren tussen zonsopgang en zonsondergang

Het volledige decreet van 2009 rond het varen op (on)bevaarbare waterlopen vind je hier.

Het al of niet toegelaten zijn van een riviertraject n.a.v. natuurbeschermingsmaatregelen of de waterstand, is via deze link te vinden.

Men mag zich niet blindstaren op de groene intekening voor wat de rivieren betreft uit bijlage 1C van het decreet van 2009, gezien er voor deze rivieren geen minimum (wel een maximum) waterstand bepaald is door de wetgever waarbij het helaas perfect mogelijk is dat een rivierstuk groen ingekleurd is terwijl er geen druppel water staat. Het betreft hier onder andere de benedenloop van de Salm, de Westelijke en Oostelijke Ourthe, de Vierre, de Lesse beneden Daverdisse .

Copyright © 2020 KBKV vzw - FRBC asbl
URL: http://www.kbkv.be/riv-wal/derog/show.php

Reacties aan:webmaster@kbkv.be