logo

KBKV

FRBC

Koninklijk Belgisch Kano Verbond

Fédération Royale Belge de Canoë

Geen lid van het KBKV? Derogaties Contactinfo | Site en français Site in Deutch

Toegang tot de rivieren in het Waalse gewest 2018-2019

Het inmiddels reeds vijfentwintigste seizoen van derogaties wat het varen in de Ardennen betreft staat voor de deur. Ook al zijn er geen veranderingen qua riviertrajecten, noch qua minimum waterstanden, er zijn belangrijke, héél fundamentele veranderingen, wat de artikels betreft. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het VKKF op 17 maart laatstleden meldde ik reeds dat de kans héél erg groot, om niet te zeggen onvermijdbaar was, dat we gingen geconfronteerd worden met een meldplicht voor elke afdaling. Die verplichting is dan ook de grote verandering waarvan ik in vorige alinea gewag maakte. En laat me maar meteen héél duidelijk stellen dat die meldplicht voor iedereen geldt, zowel voor competitie als voor recreatie, zowel voor zomer- als voor winterbevaring. Ik ga hier geen vertaling geven het nieuwe artikel 4, wel zal ik trachten in gewone taal te duiden waaraan we ons voortaan dienen te houden.

Art4 zegt het volgende: Voorafgaand aan een afdaling die onder de derogatiewetgeving valt, dient er te allen tijde een aanmelding te gebeuren.

Bij de waterlossingen (Vesder en Warche) en competities op derogatierivieren (vb Lienne of Lhomme) -waar het dus een kbkv-frbc activiteit betreft- zal iemand vanuit het kbkv voor die aanmelding instaan, doch voor de "gewone" afdalingen in clubverband of onder leden van diverse clubs, daar moet één iemand de taak op zich nemen om voor die aanmelding in te staan. (ik noem het verder de "verantwoordelijke"). Van zodra men met zekerheid weet welke rivier de groep gaat varen dient die "verantwoordelijke" contact op te nemen met de persoon van dienst van het bestuur van Natuur en Bos (het DNF) van het kanton waar men zal instappen. In praktijk kan je dus zelfs nog de ochtend van de vaartocht van bij het vertrekpunt in Vlaanderen deze aanmelding doen. Het hoeft dus niet een dag of langer op voorhand te gebeuren (dit heb ik pas na zware discussies kunnen bekomen) De “verantwoordelijke van de dag” zal zijn naam, voornaam en coördinaten opgeven, alsook over welke rivier het gaat, het preciese punt van instap, het aantal personen dat aan de afdaling gaat deelnemen alsook het geschatte uur van instap. Ga je bij voorbeeld de Boven Lesse varen, dan wordt er gebeld met de DNF-agent van Bouillon. De “verantwoordelijke” doet ook navraag of er die dag geen drijfjacht is in langs de rivier.

In een waterrijke periode waar je echt wel enkele dagen op voorhand weet welke rivier je enkele dagen later gaat bevaren, daar is het voor iedereen makkelijker indien je die aanmelding maakt van zodra je weet waar en wanneer er gaat gevaren worden. Dat je uiteindelijk met een persoon meer of minder bent, dat zal niemand ons euvel duiden. Na een incident vorig jaar met een kanton uit het veengebied, ben ik er zeker van dat men ons op de vingers zal kijken en zeker daar is het uiterst belangrijk dat een aanmelding niet "vergeten" wordt. Het gaat hier dan over alle stukken van de Warche, de Bayon, de Trös Marets en de Boven Amblève. Het aanmelden is dan wel overal een plicht maar bepaalde kantons gaan dit meer dan waarschijnlijk minutieus opvolgen… Voor rivierstukken die geen derogatierivier zijn, ik denk hier vb aan de rivierstukken van lijst C van het decreet van 2009, zoals de Lesse vanaf de pont des Barbouillons tot Chanly, daar hoef je dus niet voor te bellen, enkel voor de derogatiestukken.

Het is ook nu reeds gemeld dat we (VKKF en FFC) bij het einde van het seizoen een overzicht van de gevaren stukken en de oproepen moeten maken, zeker met speciale vermelding indien bepaalde oproepen moeilijker zouden verlopen zijn (met opgave van de reden waarom).

Bij het FFC zal men vragen dat er na elke gemaakte afdaling een verslag wordt gemaakt en opgestuurd naar mijn alter ego, JP Crohin. Nu heeft het FFC sowieso héél wat minder afdalingen en kan dat systeem dan ook.

Voor ons, VKKF leden, werd een "derogatie vaarverslag" opgesteld op basis van google forms, dat mij bij einde seizoen de mogelijkheid gaat geven om een gedetailleerd overzicht te krijgen. Maar dan moet wel iedere club na een afdaling dit verslagje invullen en doorsturen… Voorbije winter waren er clubs waar vrij veel gevaren wordt en waarvan ik, ondanks duidelijke vraag vanuit het VKKF, helaas niets ontvangen heb.
Dit overzicht wat bij einde seizoen zal kunnen getrokken worden zal uiteraard gebaseerd zijn op uw regelmatige verslagen en zal het werkinstrument zijn om een evaluatie te maken met het DNF… en hoe correcter de gegevens, hoe steviger onze positie.

Dit vaarverslag kan je ook rechtstreeks bereiken via https://goo.gl/forms/tN2hRJ8RWVKqgaqI3

Op de bladzijden van het kbkv omtrent de derogaties kan je de te gebruiken telefoonnummers vinden. Je vindt ze op dezelfde pagina waar de links naar de peilschalen staan om de minima te controleren. Op diezelfde pagina (bovenbalk) heb je ook een link naar het vaarverslag.

Mocht U nog verdere vragen hebben, stuur me gerust een mailtje hermanstruyf@hotmail.com

Indien je problemen zou hebben bij een aanmelding, of bij een controle aan het water, vraag dan zeker de naam van de agent en laat me een berichtje, dan kan ik contact nemen met het Waals Gewest.

Geniet van je paddelmomenten,

Herman Struyf

Jean-Pierre Crohin Verantwoordelijke FFC GSM: +32 497 44 08 39 riv-wal@frbc.be
Herman Struyf Verantwoordelijke VKKF TEL: +32 3 455 18 33 of GSM: +32 484 97 23 57 riv-wal@kbkv.be >  De derogatie-wettekst (franstalig) voor de periode 1/10/2018-30/9/2019
 >  Gedetailleerde lijst van de derogatierivieren
 >  Een samenvatting van de derogatie-riviertrajecten op 3 bladzijden in PDF
 >  In- en uitstappunten in GPS-co-ordinaten
 >  De tekst van het decreet van maart 2009 rond kajakken op onbevaarbare waterlopen in Wallonië
 >  De tekst van de wet van 28 december 1967 over de onbevaarbare waterlopen in Wallonië

Copyright © 2018 KBKV vzw - FRBC asbl
URL: http://www.kbkv.be/riv-wal/index.nl.php
Laatste wijziging: 2019-02-08
Reacties aan: webmaster@kbkv.be