logo

KBKV

FRBC

Koninklijk Belgisch Kano Verbond

Fédération Royale Belge de Canoë

Terug Geen lid van het KBKV? Naar de rivieren | Site en français Site in Deutch

DEROGATIES 2022-2025 - BELANGRIJKE MEDEDELING

Het ministerieel besluit dat ons derogaties verleent, werd op 12 oktober ondertekend door de Waalse minister van Leefmilieu. Dit ministerieel besluit trad in werking op 15 oktober 2022. Uitstekend nieuws is zeker dat het ministerieel besluit geldig is voor een periode van drie jaar en daarna zal worden vervangen door een nieuw Arrest van de Waalse regering waarin ook onze “derogatierivieren” zullen opgenomen worden.

Sommige derogatierivieren rivieren zijn door het departement voor onbevaarbare waterwegen van de lijst geschrapt vanwege schade aan oevers en beddingen ten gevolge van de overstromingen van 2021 of omdat een meer diepgaande milieubeoordeling moet gebeuren. Ze blijven dus wel op ons verlanglijstje maar zijn momenteel opgeschort in afwachting van de studies van de nieuwe AGW.(Arrest Waals Gewest)

We krijgen dus wel nieuwe derogaties, maar er worden dwingende voorwaarden gesteld.

Voor ”normale” afdalingen, georganiseerd door een club of verschillende clubs, zal een persoon de verantwoordelijkheid moeten nemen  voor deze aanmelding en voor het afdalingsrapport. (”de verantwoordelijke”)
Zodra de groep met zekerheid weet op welke rivier hij zal varen, moet de ”verantwoordelijke” telefonisch contact opnemen met de persoon van dienst bij de administratie van natuur en het bos (DNF) van het kanton waar de groep  zal instappen. In de derogatietekst worden per rivier de te gebruiken telefoonnummer(s) vermeld. De ”verantwoordelijke” vraagt ​​ook of er die dag gejaagd wordt langs de betreffende rivier.

Vergeet niet de naam en functie van de DNF-agent met wie u contact had te vragen (en correct op te schrijven), want die heeft u later in het vaarverslag nodig. Noteer ook het uur (en datum) dat je gebeld hebt…

Een vaarverslag blijft wettelijk verplicht. Jean Pierre Cohin en ikzelf zullen één globaal rapport opstellen  dat we jaarlijks in april moeten bezonden. Het wordt dus door ons opgesteld maar hiervoor hebben we via de vaarverslagen uw gegevens nodig!

We vragen dan ook dat je na een afdaling een vaarverslag zou willen doorsturen, en dit ten allerlaatste de derde dag na de vaartocht. Dit vaarverslag is beschikbaar op de kbkv derogatiepagina’s (In het rechterdeel van de bovenste paarse band van de pagina met de lijst van rivieren met derogaties met links naar niveaus en DNF-contact mobiele telefoons en instapplaatsen).

Deze verplichte verslagen worden automatisch naar KBKV-FRBC gestuurd ten behoeve van de statistieken die nodig zijn om het verplichte jaarverslag op te stellen.

De toekomst van onze derogaties en de evolutie ervan richting een nieuwe Arrest dat het permanent karakter van onze toelatingen zal bevestigen, hangt af van uw deelname en uw respect voor de gevraagde regels en beperkingen.

Er is licht aan het einde van de tunnel. Laten we samen er zorg voor dragen dat “de zekering” van dit licht niet springt.

Jean-Pierre Crohin Verantwoordelijke FFC GSM: +32 497 44 08 39 riv-wal@frbc.be
Herman Struyf Verantwoordelijke Peddelsport Vlaanderen TEL: +32 3 455 18 33 of GSM: +32 484 97 23 57 riv-wal@kbkv.be >  De derogatie-wettekst (franstalig) voor de periode 1/10/2022-30/9/2025 (om mee te nemen in de boot)
 >  De tekst van het decreet van maart 2009 rond kajakken op onbevaarbare waterlopen in Wallonië
 >  De tekst van de wet van 28 december 1967 over de onbevaarbare waterlopen in Wallonië

Copyright © 2023 KBKV vzw - FRBC asbl
URL: http://www.kbkv.be/riv-wal/index.nl.php

Reacties aan:webmaster@kbkv.be